پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

عفو عمومی در برمه، استقبال مخالفان

دست کم صد و پنجاه زندانی سیاسی با عفو عمومی دولت برمه از زندان آزاد شدند. یک روزنامه نگار، یک کمدین مشهور و تعدادی راهب بودایی بین آزاد شدگان هستند. بسیاری از مخالفان سرشناس دولت همچنان زندانی هستند. با این حال آنگ سان سوچی، رهبر مخالفان، از این اقدام دولت استقبال کرده. سهیل شهسواری گزارش می دهد.