پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تبادل شالیط با هزار زندانی فلسطینی

اسرائیل و جنبش حماس برای تبادل زندانیان توافق کردند. توافقی که بر اساس آن گیلعاد شالیط، سرباز ۲۵ ساله اسرائیلی، در ازای بیش از هزار فلسطینی زندانی آزاد می شود. گفته می شود مصر در این زمینه میانجی گری کرده. فریبا صحرایی گزارش می دهد.