پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تحقیق درباره میزان بالای تشعشع رادیواکتیو در بخشی از توکیو

مقامهای ژاپن مشغول تحقیق روی میزان بالایی از تشعشع رادیواکتیو در یکی از منطقه های توکیو هستند. ابتدا، خیلی ها گمان کردند منشاء آلودگی، نيروگاه هسته‌اي فوکوشیماست، جایی که چند ماه پیش، صحنه بدترین حادثه اتمی ژاپن بود. بعد معلوم شد اینطور نبوده است.

مهرداد یزدانی گزارش می‌دهد