خسارات اقتصادی 'بهار عربی'

حق نشر عکس AP

گزارش یک موسسه تحقیقاتی به نام "ژئوپولیسیتی" حاکی از آن است که حرکت های اعتراضی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، موسوم به بهار عربی، بیش از پنجاه میلیارد دلار به اقتصادهای منطقه خسارت وارد کرده است.

این گزارش که بر اساس داده های صندوق بین المللی پول تهیه شده است، هشدار می دهد که بدون کمک مالی و فنی جهان، بهار عرب تاثیراتی بسیار منفی برجای خواهد گذاشت و ممکن است دستاوردهای دموکراتیک آن از بین برود.

این گزارش می افزاید که در عین حال آن دسته از کشورهای صادر کننده نفت که تا کنون از تحولات منطقه مصون مانده اند و یا حکومت های آنها موفق به سرکوب اعتراض های مردمی شده اند، از جمله امارات متحد عربی،کویت و عربستان سعودی، بهره اقتصادی قابل توجهی برده اند.

در آمد عمومی عربستان سعودی ۲۵ درصد و امارات متحد عربی ۳۱ درصد افزایش داشته است.

بیشترین خسارت اقتصادی برکشورهای لیبی، سوریه، مصر، تونس، بحرین و یمن وارد آمده است.

در یمن و لیبی سقوط دولت کاهش شدیدی در درآمد این دو کشور به وجود آورده است.

درآمد عمومی یمن ۷۷ درصد و درآمد عمومی لیبی ۸۴ درصد کاهش پیداکرده است.

در این گزارش ویرانی، تلفات جانی و از بین رفتن سرمایه و کسب و کار مردم این کشورها در نظر گرفته نشده است.

بحران سیاسی اقتصادی لیبی

در گزارش موسسه ژئوپولیسیتی نوشته شده است که نتیجه جنگ در شهر سرت هرچه باشد شورای ملی انتقالی لیبی برای متقاعد ساختن رهبران قبیله ای و جدائی طلبان قومی به ادامه حکومت، مبارزه ای طولانی در پیش دارد.

این گزارش می افزاید که مناقشه در لیبی تمام فعالیت های اقتصادی این کشور را فلج کرده و تاکنون ۷ میلیارد و ۶۷ میلیون دلار به تولید ناخالص ملی این کشور خسارت وارد شده است.

نیاز به حمایت جهانی

گزارش تحقیقاتی موسسه ژئوپولیستی چنین نتیجه می گیرد که در این میان عامل تعیین کننده برنده یا بازنده، نفت است و به استثنای لیبی، صادرکنندگان نفت برنده و وارد کنندگان آن بازنده اند.

پیتر میدلبروک، مدیر این موسسه می گوید که تحقیقات در این مورد ماه ها به طول انجامیده و نتیجه آن می تواند بصورت یک نقشه راه، برای اعضای گروه بیست، سازمان ملل متحد و همچنین اتحادیه عرب و کشورهایی که تحت تاثیر بهار عرب قرار گرفته اند مفید واقع شود.

به اعتقاد آقای میدلبروک، حمایت جامعه جهانی آن گونه که انتظار می رفت کافی نبوده است و اگر تلاشی از سوی جامعه بین المللی به عمل نیاید، ممکن است دستاوردهای بهار عربی از بین برود.

از بی بی سی