پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

گروه های تبهکار بریتانیایی و آزارجنسی نوجوانان

'بزهکاری سازمان یافته' از مشکلات اجتماعی در بریتانیاست. جوانانی که در جستجوی هویت، پول یا حس تعلق به گروه های خلافکار در شهر یا محله شان می پیوندند. حالا گفته می شود این گروه ها علاوه بر دیگر خلافکاری ها، هزاران نوجوان را آزار جنسی می دهند.

آلیسون هولت، بی بی سی، گزارش می دهد.