پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برنامه‌های جدید دولت بریتانیا برای محدود کردن مهاجرت به این کشور

دولت بریتانیا برنامه‌های جدیدی را برای محدود کردن مهاجرت به این کشور اعلام کرده است. در این برنامه ها تلاش شده است به گفته دولت بریتانیا، کسانی به این کشور مهاجرت کنند که برای توسعه و پیشرفت مفیدتر باشند. اما ممکن است گروهی از مهاجران در نتیجه این برنامه ها با مشکلات جدی روبرو شوند.

شهریار صیامی گزارش می‌دهد

در این گزارش نور فلاش دوربین دیده می شود.