پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه تظاهرات جنبش ضد سرمایه‌داری در چند شهر بزرگ دنیا

تظاهرات جنبش ضد سرمایه داری، در چند شهر بزرگ دنیا از جمله نیویورک و لندن ادامه داشته است. در لندن صدها معترض از روز شنبه در کنار کلیسای بزرگ سنت پل اطراق کرده‌اند. آن‌ها امروز در اولين روز کاری هفته، با استقبال کسانی روبرو شدند که در این بخش از شهر کار می کنند: در مرکز بنگاههای مالی و اعتباری لندن.

کسری ناجی گزارش می دهد