پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مبادله زندانیان میان اسرائیل و حماس

مبادله زندانیان میان اسراییل و حماس آغاز شده. گیلعاد شالیط، سرباز اسرائیلی، که امروز بعد از بیش از ۵ سال حبس در زندان حماس در نوار غزه آزاد شد گفته امیدوار است تبادل او با یک هزار زندانی فلسطینی در زندان های اسرائیل به صلح بین اعراب و اسرائیل کمک کند. در نوار غزه دهها هزار فلسطینی در تجمع بزرگی بازگشت نزدیک به ۵۰۰ زندانی فلسطینی را جشن گرفتند. در کرانه غربی هم محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، از خودگذشتگی زندانیان فلسطینی تجلیل کرد.

کسری ناجی گزارش می دهد.