پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پنج سال اسارت گیلعاد شالیط

چه شد گیلعاد شالیط اسیر شد و اسارت او چه پیامدهایی داشت. محمد منظرپور نگاهی انداخته به پنج سال اسارت این سرباز اسرائیلی.

او در گزارش‌اش می‌گوید به نظر نمی‌رسد آزادی گیلعاد شالیط به بهبود روابط دو طرف کمک کند.