پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تلفات انسانی پنج سال مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در مکزیک

از زمانی که رییس جمهوری مکزیک مبارزه با قاچاقچیان مواد مخدر در این کشور را شروع کرد، پنج سال می گذرد. در این مدت، دستکم ۴۵ هزار نفر در جریان درگیری های مرتبط با قاچاق مواد مخدر کشته شده اند. و حالا، دامنه خشونتها از مناطق مرزی به داخل کشور کشیده شده است.

ای ین پانل گزارش می‌دهد