پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پروژه اروپای واحد

لفظ اروپا به قدمت یونان باستان است و ایده ی اروپای واحد از سه سده ی پیش، برای بسیاری از اهالی این قاره الهام بخش بوده است. ولی آیا اروپای واحد، ماندنی است؟

وقتی ویکتورهوگو در کنفرانسی در نیمه سده هیجده از آرمانی به نام ایالات متحده اروپا نام برد، حضار به او خندیدند. اما او این عقیده را رها نکرد و در حیاط خانه خود در تبعید درختی کاشت و گفت وقتی این درخت ببالد اروپا به واقعیت خواهد پیوست. درختی که او کاشت هم اکنون زنده است و می بالد و اروپای واحد از چند دهه ی پیش رشدی بی سابقه داشته است. اما کم نیستند کسانی که معتقدند درخت ویکتور هوگو عمری بس طولانی تر از اروپای واحد خواهد داشت. از نظر آن ها که می گویند اتحاد اروپا به سامان نخواهد رسید، نطفه این شکست در همان عبارتی که ویکتور هوگو به کار برد نهفته است. مگر می توان هر یک از کشورهای متفاوت قاره اروپا را به یک ایالت تقلیل داد؟ اقتصادها و فرهنگ های متفاوت را مگر می توان یک کاسه کرد و در مجموعه یی ریخت که قرار است زندگی چند صد میلیون اروپایی با ذهنیت ها و پشتوانه تاریخی و فرهنگی متفاوت را سامان دهد؟ آیا چنین چیزی خواستنی هست؟ منطقه اروپا بیش از دو هزار سال منشا ارزش ها یی بوده که سرنوشت بشر را رقم زده است. آیا پروژه اروپای واحد خواهد توانست تداوم چنین نقشی را تضمین کند؟

این سوال ها را با مهمان های این هفته پرگار در میان می گذاریم. در پنل اول مهرداد وهابی استاد اقتصاد در دانشگاه پاریس و شاهین فاطمی استاد اقتصاد در دانشکده آمریکایی اقتصاد در پاریس به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم سمیه اغنیا و احسان شفقت پاسخ می دهند.