خشنودی نخست وزیر اسپانیا از آتش بس جدایی طلبان باسک

حق نشر عکس Reuters
Image caption خوزه لوئیس رودریگرز زاپاته رو، آتش بس اتا را پیروزی دمکراسی، قانون و منطق دانست

خوزه لوئیس رودریگرز زاپاته رو، نخست وزیر اسپانیا، تصمیم گروه جدایی طلبان باسک، اتا، را مبنی بر توقف کامل فعالیت های مسلحانه "پیروزی برای دمکراسی، قانون و منطق" دانسته است.

آقای زاپاته رو گفت: یاد ۸۰۰ قربانی که نتیجه فعالیت های مسلحانه این گروه در ۴۰ سال گذشته است باید برای همیشه گرامی داشته شود و باید به خاطر داشت که هرگز نباید "ترور" اتفاق بیفتد.

گروه اتا، روز پنج شنبه ( ۲۰ اکتبر) از توقف کامل فعالیت های مسلحانه خود خبر داد.

با توجه به این که این گروه پیش از این هم چندین بار نقض آتش بس کرده بود، این بار تصمیم به توقف اقدامات مسلحانه ابتدا چندان مورد استقبال سیاستمداران قرار نگرفت.

اما ظاهرا این بار تصمیم اتا با توجه به این که این گروه آن را گرایش جدی به سوی شیوه های صلح آمیز نامیده، متفاوت از گذشته است.

گروه اتا در بیانیه ای از حکومت های اسپانیا و فرانسه خواسته که با "گفت و گوی مستقیم" به این اقدام جدایی طلبان پاسخ دهند.

اتا از سوی دولت اسپانیا، اتحادیه اروپا و آمریکا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود.

تحلیلگران می گویند موفقیت های امنیتی اسپانیا در سال های اخیر ضربه سنگینی را بر اتا وارد کرده است.

بیانیه اتا پس از آن منتشر شد که هفته پیش یک کنفرانس بین المللی با شرکت کوفی عنان، دبیرکل سابق سازمان ملل متحد و طرفین روند صلح در ایرلند شمالی در منطقه باسک برگزار شد.

شرکت کنندگان در این کنفرانس از اتا خواسته بودند تا مبارزه مسلحانه را کنار بگذارد.

مطالب مرتبط