پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ابتکار یک چایخانه دار روستایی در تاجیکستان

در کشورهای آسیای میانه، چایخانه همیشه جایی بوده برای بحث و گفت و گو درباره خبرهای روز و بازگویی خاطرات و گذر وقت. به تازگی یکی از ساکنان روستایی در شمال تاجیکستان چایخانه‌ای راه انداخته که با الهام از هنر معماری و صنایع دستی این کشور برای ده ها نفر هم کار درست کرده.

سهراب ضیا، بی بی سی، گزارش می دهد.