پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جدایی‌طلبان باسک تفنگها را زمین می‌گذارند

در اسپانیا، بعد از نیم قرن مبارزه مسلحانه که حاصلش مرگ ۸۲۹ نفر بوده، گروه اتا یا جدایی طلبان باسک برای اولین بار اعلام کرده که سلاح هایشان را کنار می گذارند.اما دولت اسپانیا گفته فعلا حاضر به مذاکره درباره جدایی باسک نیست.

ندا سانیچ، بی بی سی، گزارش می دهد.