پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

کلینتون: پاکستان باید در مبارزه با شورشیان همکاری کند

وزیر خارجه آمریکا، باز بر لزوم همکاری پاکستان در مبارزه با شورشیان در این کشور تاکید کرد. هیلاری کلینتون با مقامهای پاکستان در اسلام آباد دیدار کرد. وزیر خارجه پاکستان، هم گفته کشورش برای کنترل گروه های تروریستی تلاش بیشتری خواهد کرد.

هارون نجفی زاده، بی بی سی، گزارش می دهد.