پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

درگذشت ولیعهد عربستان سعودی در ۸۶ سالگی

ولیعهد عربستان سعودی بر اثر بیماری سرطان در نیویورک درگذشت. شاهزاده سلطان بن عبدالعزیز ، ۸۶ ساله، وزیر دفاع و هوانوردی عربستان سعودی بود. با مرگ شاهزاده سلطان، نوبت به نایف بن عبدالعزیز ، برادر تنی او می رسد که به عنوان جانشین پادشاه فعلی انتخاب شود. مراسم تدفین سلطان بن عبدالعزیز روز سه شنبه، بعد از انتقال جسد او از آمریکا به عربستان سعودی برگزار خواهد شد.

فریبا صحرایی گزارش می دهد.