پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سخت‌تر شدن شرایط پذیرش دانشجوی خارجی در بریتانیا

سالانه بیش از سیصد هزار دانشجوی خارجی برای ادامه تحصیل به بریتانیا می آیند. بسیاری از این دانشجویان پس از پایان تحصیلات به کشورهایشان بر نمی گردند. دولت بریتانیا اخیرا شرایط پذیرش دانشجوی خارجی را مشکل کرده است.

ژیار گل گزارش می دهد