پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

'نخستین انتخابات تونس که نتیجه آن از قبل معلوم نیست'

مردم تونس می‌گویند انتخابات روز یکشنبه اولین انتخاباتی است در این کشور که نتیجه آن از قبل معلوم نیست. در اولین انتخابات از زمانیکه اعتراضات مردمی جهان عرب را فرا گرفت تونسی ها نمایندگان مجلس موسسان را انتخاب می کنند. انتخابات فردا به شکلی طراحی شده تا هیچ کدام از احزاب نتوانند اکثریت مطلق را به دست بیاورند.

مهرداد فرهمند از تونس گزارش می‌دهد