نخستین انتخابات در تونس بعد از بن‌علی تا ساعاتی دیگر

تونسی‌ها تا ساعاتی دیگر برای شرکت در انتخابات شورای تنظیم قانون اساسی پای صندوق‌های رای می‌روند.

این نخستین انتخابات در تونس است که بعد از سقوط زین‌العابدین بن‌علی برگزار می‌شود.

شورای تنظیم قانون اساسی تونس بناست که قانون اساسی جدید این کشور را تنظیم کند و یک نفر را به عنوان رئیس جمهوری موقت تونس معین کند.

زین‌العابدین بن‌علی، پس از چندین سال زمامداری در تونس سرانجام با حضور مردم معترض در خیابان‌های کشور، از قدرت کناره‌ گرفت و به عربستان سعودی گریخت.

شیوه اعتراضی مردم تونس سرمشق کشورهای دیگر عربی هم قرار گرفت و بعد از آن، مصر، لیبی، یمن، بحرین و سوریه هم دچار ناآرامی‌های مشابهی شدند که منجر به سقوط دولت‌ها در مصر و لیبی هم شد.