پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

برگزاری مراسم اعلام آزادی لیبی

با مرگ معمر قذافی، دولت موقت لیبی امروز اعلام کرد که این کشور آزاد شده است. ده ها هزار نفر در مراسمی در بنغازی، دومین شهر بزرگ لیبی شرکت کردند. محمود جبریل، نخست وزیر موقت لیبی وعده داده که هشت ماه دیگر انتخابات برگزار کند. او گفته اول یک کنگره ملی برای تهیه پیش نویس قانون اساسی انتخاب می شود و بعد پیش نویس در یک همه پرسی به رای گذاشته می شود. هنوز معلوم نیست با جنازه معمر قذافی که در یک قصابی، در مصراته نگهداری می شود، چه خواهند کرد.

رعنا رحیم پور گزارش می دهد