پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

قطار کوچک تفریحی برای دیدن جاذبه‌های تاریخی اسلام‌آباد

شهرداری اسلام‌آباد یک قطار کوچک تفریحی راه انداخته تا دیدن از جاذبه‌های تاریخی پایتخت پاکستان را برای جهانگردان آسان کند. اما ظاهرا این قطار که گنجایش تنها ۶۰ نفر را دارد، خود بیش از هر جاذبه دیگر، دیدنی است.

هارون نجفی‌زاده گزارش می‌دهد