پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

بهار عربی و چشم‌انداز پیروزی اسلامگراها

بر اساس ارزیابی های اولیه حزب اسلامگرای نهضت در اولین انتخابات بعد از بهارعربی در تونس پیروزی چشمگیری به دست آورده است. از آن طرف حزب سکولار رقیب - حزب دموکراتیک پیشرو - شکست سختی را در این انتخابات پذیرفته است. در انتخابات دیروز تونس بیش از ۹۰ درصد واجدان شرایط رای دهی به پای صندوقهای رای رفتند، تا اعضای مجلس موسسان را انتخاب کنند. مجلسی که با تدوین قانون اساسی پایه های نظام آینده را خواهد ریخت. در همین حال با پایان دوره معمر قذافی در لیبی، رهبر شورای انتقالی این کشور هم اعلام کرد که "شریعت اسلامی" منبع قوانین لیبی خواهد شد. آیا تاکنون اسلامگراها برنده تحولات جهان عرب بوده اند؟

مجید خیام دار گزارش می‌دهد