راشد غنوشی از موفقیتها و ناکامی های ایران می گوید

پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

راشد غنوشی، رهبر حزب "نهضت" تونس می گوید حکومت اسلامی ایران در سه دهه گذشته موفقیتها و ناکامی های گوناگونی را تجربه کرده است.

آقای غنوشی در گفتگویی اختصاصی با مهرداد فرهمند، خبرنگار اعزامی بی بی سی فارسی به تونس، ایستادگی در مقابل تحریمهای غرب و پیشرفت در حوزه فناوری را از دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران دانست.

این رهبر ۷۰ ساله که انتظار می رود حزبش در انتخابات مجلس موسسان تونس به پیروزی چمشگیری برسد، زمستان پیش اندکی پس از سرنگونی زین العابدین بن علی از ریاست جمهوری، پس از ۲۰ سال تبعید به کشورش بازگشت.

آقای غنوشی که اسلامگرا شناخته می شود، از همان ابتدای ورود وعده استقرار نظامی دموکراتیک و عدالت اجتماعی را داد.

در حالی که منتقدان سکولار آقای غنوشی را متهم می کردند که قصد تشکیل حکومتی اسلامی به سبک آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، را دارد، او در نقل قولی معروف گفت: "من خمینی نیستم."

مشروح مصاحبه مهرداد فرهمند با آقای غنوشی از نظرتان می گذرد:

نگرانی هایی درباره ماهیت اسلامگرای حزب نهضت ابراز شده است. پاسخ شما به این نگرانی ها چیست؟

به گمان من، نظام اسلامی، نظام شوراست و امروزه نزدیکترین نظام به آن، نظام دموکراتیک است. نظامی که کسی را به قدرت می رساند که مردم این قدرت را با شیوه صحیحی به او سپرده اند. نظام شورا، همه ابزار دموکراتیک را به کار می گیرد، مثل انتخابات و مجلس و اکثریت و اقلیت و غیره. بنابراین دموکراسی نزدیکترین نظام به نظام اسلامی شوراست.

بین مردم افرادی می گویند که حزب نهضت اکنون از آزادی و دموکراسی حرف می زند، اما اگر به قدرت برسد، افراطی و تندرو می شود.

حزب نهضت، حزب بزرگی است و حزب کوچکی نیست که از یک عده خاص تشکیل شده باشد. نهضت حزب بزرگی است که رنگها و صداهای گوناگون و فراوانی را در خودش گرد آورده است. اما این حزب بزرگ در مورد موضوعات بزرگ و اصلی اتفاق نظر دارد. هیچکس در نهضت نیست که در اسلام شکی داشته باشد. اسلام مرجع ماست و هیچکس در این مورد اختلاف نظری ندارد. هیچکس در نهضت تردیدی در دموکراسی ندارد. هیچکس در نهضت تردیدی در برابری زن و مرد ندارد. هیچکس در نهضت نمی گوید که فلان حزب را باید منحل کرد چون کمونیست و مخالف ماست. اما در این مجموعه بزرگ رنگها و صداهای گوناگونی وجود دارد و در مورد موضوعاتی هم اختلاف نظر هست و من که غنوشی باشم گاهی خودم را در اقلیت می بینم و گاهی در اکثریت چون نهضت یک نهاد است و نه یک طریقت صوفی که من پیر و شیخش باشم.

می خواهم نظر شما را درباره ایران و شیوه حکومت اسلامی در آن کشور بپرسم. به نظر شما این شیوه شکست خورده یا موفق بوده است؟

نمی تونیم به این سادگی حکم صادر کنیم. ناکامی و کامیابی دو چیز نسبی هستند و ایرانیها هم در چیزهایی موفق شدند و در چیزهایی هم نه. مثلاً در فناوری موفق بودند. ایران توانسته است در برابر محاصره بین المللی پایداری و با وجود تحریمها در فناوری پیشرفت کند. سالها پایداری در برابر محاصره پرفشار بین المللی کار ساده ای نیست. اینها موفقیتهای ایران است، اما ناکامیهایی هم داشته است.

و نمونه ناکامی هایش چیست؟

مثلاً انتخابات گذشته اولین انتخاباتی در ایران بود که بر سرش اجماع وجود نداشت. در حالی که همه انتخابات قبلی در ایران، مورد اجماع بود. نشانه سلامت انتخابات این است که مخالفان نتیجه آن را قبول کنند، اما اگر مخالفان نتیجه انتخابات را قبول نکنند، یعنی مشکلی وجود دارد.

مطالب مرتبط