پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خاک سپاری جسد قذافی و پسرش در مکانی نامعلوم

اجساد معمر قذافی و پسرش در مکانی نامعلوم در بیابان‌های لیبی خاک شد. پنج روز طول کشید تا مقام‌های شورای انتقالی لیبی تصمیم گرفتند با جسد او چه کنند. در همین حال شورای انتقالی امروز خواسته عملیات ناتو یک ماه دیگر تمدید شود.

آخرین تحولات لیبی در گزارش فریبا صحرایی.