پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اسناد صدام حسین؛ تلاش آمریکا برای طولانی‌تر شدن جنگ عراق و ایران

اسناد بخش کوچکی از آرشیو محرمانه صدام حسین، رهبر پیشین عراق، منتشر شده است. آمریکا این اسناد را پس از تصرف نظامی این کشور به دست آورده است. بنابراین اسناد، صدام حسین معتقد بوده آمریکا علیه عراق توطئه می کند تا جنگ عراق و ایران طولانی تر شود.

مجید خیام دار گزارش می دهد.