پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

خانه‌ای ساخته‌شده از بطری‌های خالی پلاستیکی در آرژانتین

از این به بعد قبل از دور انداختن بطری پلاستیکی آب یا نوشابه خود کمی بیشتر فکر کنید. مردی در آرژانتین از بطری های خالی برای خودش خانه ساخته و نتیجه کار آن قدر خوب بوده که خانه سازی به این روش را آموزش هم می دهد.

سهیل شهسواری گزارش می دهد