پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

رنج کشاورزان هندی و مشکلات کمبود زمین حاصلخیز

پیش‌بینی می شود تا ۲۰ سال دیگر، هند با پشت سر گذاشتن چین، پرجمعیت ترین کشور جهان شود. اما این کشور،با کم شدن زمین های حاصلخیز، مشکل بزرگی برای سیر کردن شکم مردم خواهد داشت.در هفته ای که جمعیت زمین به هفت میلیاردنفر می رسد، سانجو ماجوم دار خبرنگار بی بی سی در ادامه برنامه های ویژه بی بی سی در این زمینه به پنجاب، قلب کشاورزی هند رفته تا تلاش کشاورزان برای گذران سخت زندگی را ببیند.