پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

هشدار بشار اسد به غرب درباره حمله به سوریه

بشار اسد رییس جمهوری سوریه می گوید که سنگینی بهای دخالت نظامی در کشورش، به اندازه کنار آمدن با ده افغانستان دیگر و به آتش کشیده شدن منطقه است. از آن طرف صدای درخواست مخالفان برای اعمال فشار جهانی بر حکومت بشار اسد بلندتر شده. مخالفانی که عده ای از آنها حالا یک گروه شبه نظامی را بنام "ارتش آزادیبخش سوریه " ایجاد کرده اند.در میان متحدان آقای اسد، امروز نماینده چین گفته است که وضعیت "خطرناک" است و دولت سوریه باید به خواسته های مردم این کشور احترام بگذارد.

مجید خیام دار، بی بی سی، گزارش می دهد: