پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

حفظ پایگاههای نظامی آمریکا در منطقه خلیج فارس

نیروهای نظامی آمریکا بعد از خروج از عراق همچنان در خلیج فارس می مانند و یک رابطه امنیتی جدید با اتحادی از کشورهای عرب ایجاد می شود. این برنامه ای است که روزنامه نیویورک تایمز از آن پرده برداشته. بر اساس این گزارش، آمریکا پایگاههای خود را در کویت، بحرین و سایر کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تقویت می کند تا از این نیروها در صورت نیاز در عراق یا حتی در برابر نفوذ ایران استفاده کند.

نگین شیرآقایی، بی بی سی،گزارش می دهد.