پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

سرشماری از خوک های دریایی در شمال بریتانیا

در شمال بریتانیا سرشماری خوک های دریایی در ساحل نورتامبرلند شروع شده. دوران بارداری این جانور یازده ماه طول می کشد. نوزادان بعد از تولد، فقط یک ماه با مادرشان می مانند و بعد به حال خود رها می شوند.

ویکتوریا جیل، بی بی سی، گزارش می دهد.