پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ساخت شهرک چند میلیاردی در کوه های آلپ

در کوه های آلپ در شهر کوچک آندرمات در سویس، یک شهرک تفریحی بسیار لوکس با میلیاردها دلار در دست ساخت است. سرمایه گذاران این پروژه می گویند ترکیب هتل ها و آپارتمان های مجلل این مجموعه باعث رونق اقتصاد این شهر می شود در حالی که چشم انداز اقتصاد جهان چندان روشن نیست.

ایموژن فوکس، بی بی سی، گزارش می دهد