تعطیلی فرودگاه صنعا در پی حمله به یک پایگاه هوایی

در پی وقوع چند انفجار در یک پایگاه هوایی در پایتخت یمن، فعالیت فرودگاه بین المللی صنعا متوقف شد.

بر اساس گزارش های منتشر شده، وقوع انفجار در پایگاه الدیلمی باعث شد کلیه پروازهای فرودگاه صنعا که در مجاورت آن قرار دارد، در فرودگاه عدن به زمین بنشینند.

علت دقیق انفجارهای پایگاه الدیلمی مشخص نیست ولی به گفته بعضی از ساکنان صنعا حداقل یک خمپاره به این پایگاه اصابت کرده است.

یک شاهد عینی هم به خبرگزاری فرانسه گفت چهار انفجار در این پایگاه رخ داده و حداقل دو جنگنده نیروی هوایی یمن در این حمله آسیب دیده است.