پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چالش‌های پیش‌روی جمعیت هفت میلیارد نفری زمین

امروز گریه یک نوزاد، توجه جهانیان را به خود جلب کرد. یک گروه مدافع حقوق کودکان، این کودک را که در هند متولد شده، به صورت نمادین، هفت میلیاردمین انسان روی کره زمین معرفی کرده است. کشورهای دیگر از جمله، استرالیا، فیلیپین و روسیه هم هر کدام نوزادی را با همین عنوان معرفی کرده اند. با افزایش جمعیت جهان، سازمان ملل متحد گفته باید بر بهتر کردن جهان تمرکز کرد.

مهین شفایی گزارش می دهد