پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

جشن بازگشایی معبد 'گروک‌نات' در شهر پیشاور پاکستان

در شهر پیشاور پاکستان، معبد ۲۵۰ ساله هندوها دوباره فعالیتش را از سر گرفت. فعالان هندو بعد از ۹ سال تلاش، درنهایت با حکم دادگاه موفق شدند معبد «گروک‌نات» را بازگشایی کنند. هندوها می‌گویند در کشوری که سرزمین بومی آنهاست، در حقشان تبعیض می شود.

هارون نجفی زاده گزارش می‌دهد