پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پذیرش عضویت فلسطین در یونسکو

یونسکو، سازمان علمی فرهنگی ملل متحد، با رای قاطع اعضا، فلسطین را به عضویت پذیرفت. فلسطینی ها، بسیار خوشحالند که راهی را که برای عضویت در سازمان ملل به عنوان یک کشور مستقل، آغاز کرده اند، به خوبی پیش می رود. به خصوص که بعضی از کشورها، نظیر فرانسه، درحالیکه انتظارش نمی رفت، به این عضویت رای مثبت داده اند. رایی که به مذاق اسرائیل خوش نیامد. در واکنشی تند اسرائیل گفت، این رای به روند صلح خاورمیانه صدمه می زند. آمریکا، گفته کمک سالیانه اش را به یونسکو که معادل یک پنجم بودجه این سازمان است، قطع خواهد کرد. با وجود این، آیا پذیرش در یونسکو، می تواند تضمین کننده پذیرش عضویت فلسطین در سازمان ملل باشد؟ اگر بشود، تاثیرش در معادلات صلح خاورمیانه چه خواهد بود.

علی فولادی گزارش می‌دهد