پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

روایتی متفاوت از نخستین جرقه اعتراضات تونس

انقلاب تونس به پیروزی رسید، جهان عرب را تکان داد و اولین میوه اش را در انتخابات روز یکشنبه چید. اما حالا که گرد و خاک انقلاب خوابیده، نگاهی دوباره به جرقه این انقلاب، واقعیت متفاوتی را آشکار می کند.

مهرداد فرهمند به شهر سیدی بوزید در تونس رفته با داستانی متفاوت از آنچه تا به حال شنیده ایم