پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

امیدواری آمریکا به بازگشت رونق اقتصادی

سه سال پس از سقوط بازار های مالی و آغاز عمیق ترین رکود اقتصادی آمریکا در بیش از ۷ دهه، نرخ تولید ناخالص ملی این کشور قدری افزایش یافته و امیدها به بازگشت به دوران رونق اقتصادی را دوباره زنده کرده است. اما آیا آمریکا می تواند با وجود بحران اقتصادی اروپا به این رشد ادامه دهد و نرخ بیکاری در این کشور را کاهش دهد؟

بهمن کلباسی از نیویورک گزارش می دهد.