پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

اندیشه دینی در افغانستان

نسلی که اسلام سیاسی را وارد افغانستان کرد چه کارنامه یی دارد؟ بنیاد های اندیشه دینی این نسل تا چه حد متحول شده است؟

از دهه چهل شمسی نسلی در افغانستان ظاهر شد که بر هویت دینی خود در مقابله با آنچه که ایدئولوژی های وارداتی می خواند، پا می فشرد. با استقرار دولت حامی اتحاد شوروی در افغانستان و اشغال کشور توسط نیروهای شوروی، این نسل به ناگهان خود را در یک جنگ تمام عیار یافت. آنچه که الهام دهنده این نسل بود و در این جنگ به توان بسیج گری آن افزود، اسلام سیاسی بود. این نسل از آن زمان در مرکز تلاطم های سیاسی بوده است و تاریخی پر افت و خیز داشته است. از جهاد تا رسیدن به قدرت در کابل تا تبعید و رانده شدن توسط طالبان به بخش کوچکی در شمال کشور و در نهایت بازگشت به قدرت در کنار نیروهای سیاسی دیگر. به رغم این افت و خیزها، چهره های شاخص این نسل مثل برهان الدین ربانی نشانی بوده اند از تداوم هویت آن. این نسل چه کارنامه یی دارد؟ بنیادهای اندیشه دینی آن تا چه حد دستخوش تغییر شده است؟ تا چه حد این نسل توانسته است خود را در نسل های بعدی بازتولید کند و تاثیرگذاری خود بر صحنه سیاسی و فکری افغانستان را از این طریق تضمین کند؟ آیا اسلام سیاسی این نسل توانسته با نیازهای افغانستان در جهان نو همپایی کند؟

این سوال ها را با مهمان های این هفته در میان می گذاریم. در پنل اول سید اسحاق دلجو حسینی، استاد پیشین دانشگاه های کابل و محمد محق نویسنده و پژوهشگر افغان به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم عبدالعلی فایق و احمد مستقیم پاسخ می دهند.