پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

چین فضاپیمای بی سرنشین به فضا فرستاد

چین در تازه ترین گام برای ساخت ایستگاهی فضایی در مدار زمین، امروز فضاپیمایی بی سرنشین را به فضا فرستاد. شِنجوی ِ هشت قرار است به کپسولی فضایی که پیشتر در مدار زمین مستقر شده، وصل شود. با این قدم جدید، چین امیدوار است در ده سال آینده ایستگاه فضایی خودش را بسازد. مایکل بریستو از پکن گزارش می دهد.