پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

احتمال نه گفتن یونان به طرح نجات مالی اروپا

خبر احتمال همه پرسی برای طرح نجات مالی اروپا، شاخصهای سهام را در بازارهای بورس جهان به شدت کاهش داده است. اما چرا مردم یونان ممکن است به این طرح نه بگویند؟ امیر پایور گزارش می دهد.