پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ترکیه میزبان نشست منطقه‌ای درباره افغانستان

فردا استانبول میزبان نشست ۱۷ کشور درباره افغانستان خواهد بود. نفیسه کوهنورد گزارشی تهیه کرده درباره آمادگی این کشور برای برگزاری این همایش.