پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

انتشار فیلم هایی از فعالیت جاسوسان در آمریکا

جاسوس ها معمولا آرام می آیند و آرام می روند تا کسی به آنها شک نکند. اما گاهی این جویندگان مخفی اطلاعات، خودشان مخفیانه تحت نظرند. نمونه اش در آمریکا. ویدیو های تازه ای که پلیس فدرال منتشر کرده، نشان می دهد ماموران مخفی آنقدر هم که فکر می کنند مخفی نیستند. آدام بروکس از واشَنگتن گزارش می دهد.