پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه مذاکره شهرداری لندن با معترضان در مقابل کلسیای سن‌پل

شهرداری لندن گفته برای برچیدن بساط معترضان ضدسرمایه داری فعلا دست نگه می دارد. پیشتر به معترضان که جلوی بزرگترین کلیسای لندن بست نشسته اند دو روز فرصت داده شده بود تا به اعتراض خود پایان دهند. گفته شده مقام ها می خواهند باز هم با معترضان مذاکره کنند. سعیده هاشمی گزارش می دهد.