پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پزشک تاجيک محبوس در زندان پل چرخی افغانستان، به خانه بازگشت

شهروند ۳۸ ساله تاجیکستان که حدود سه سال را در زندان پل چرخی کابل سپری کرده، می‌خواهد از دولتهای افغانستان و آمریکا طلب غرامت کند. او و دو تبعه دیگر تاجیکستان را مأموران امنیتی آمریکایی و افغان به اتهام جاسوسی برای روسیه در کابل بازداشت کرده بودند ولی خود او معتقد است که بی‌گناه زندانی شده بود. یکی از دو همراه او، به نام حسن اتاریف، روز پنج شنبه درزندان در گذشت. سهراب ضیا گزارش می دهد.