نظرسنجی بی بی سی: بدبینی به وضع اقتصاد در کشورهای ثروتمند

Image caption مردم در کشورهای پیشرفته بدبینی بیشتری به آینده وضع اقتصاد دارند

نظرسنجی تازه بی بی سی در ۲۵ کشور جهان نشان می دهد که مردم در کشورهای ثروتمند نسبت به چشم انداز اقتصادی خود خوشبین نیستند.

در این حال، شهروندان کشورهای در حال توسعه خوشبینی بیشتری به آینده دارند.

بر این اساس، میزان خوشبینی به بهبود وضع اقتصادی در کشورهایی مانند ژاپن، بریتانیا و فرانسه تک رقمی است.

بیشتر از نیمی از پاسخ دهندگان در این کشورها پیشبینی کردند که وضع اقتصاد جهانی از شرایط کنونی بدتر شود.

در این بین مردم آلمان برخلاف سایر کشورهای پیشرفته نسبت به آینده خوشبین هستند و ۳۶ درصد از پاسخ دهندگان منتظر روزهای بهتری هستند.

از سوی دیگر، در کشورهای در حال توسعه، رقم افرادی که نسبت به آینده خوشبین هستند بیشتر از افراد بدبین است.

به طور مثال، ۷۰ درصد افراد مورد پرسش در نیجریه نسبت به بهبود وضع اقتصادی امیدوار هستند.

در کنیا و مصر نیز نتایج مشابهی به دست آمد اما در پاکستان تعداد افراد بدبین از افراد خوشبین بیشتر بود.

نظرسنجی بی بی سی که با کمک موسسه گلوب اسکن از ژوئیه تا سپتامبر ۲۰۱۱ انجام شده است. وضع اقتصاد جهان با توجه به عمیق تر شدن مشکلات مالی یونان و گسترش بحران در منطقه یورو از آن زمان بدتر شده است.

مطالب مرتبط