پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

تاثیر بحران اقتصادی بر وضعیت زندگی مردم یونان

بحران اقتصادی یونان حالا به بحرانی سیاسی تبدیل شده است. این بحران بر اجلاس گروه ۲۰ هم سایه انداخته است. در این شرایط، مردم چگونه زندگی را می گذرانند؟

نایجل کاسیدی، خبرنگار اقتصادی بی‌بی‌سی، گزارش می‌دهد