پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

ادامه سرکوب ها در سوریه

تانکهای سوریه در چند شهر به تظاهرکننده ها شلیک کردند. دست کم ۳ نفر در حمص کشته شدند. شهری که در ۴۸ ساعت گذشته شاهد شدیدترین درگیری ها بود. منابع بیمارستانی در این شهر گفته اند بیش از ۱۰۰ جسد به آنها تحویل داده شده. در تازه ترین خبر، دولت اعلام کرده در صورتی که مخالفان تا پایان هفته خود را تسلیم کنند آنها را عفو خواهد کرد.

کسری ناجی، بی بی سی، گزارش می دهد.