پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

زیبایی‌ها و قابلیت‌های درمانی معدن نمک کیهورا در پنجاب

پنجابی ها نانِ نمک شان را می خورند. می گویند یکی از بزرگترین معادن نمک جهان آنجاست. اما آنچه این معدن را جذاب کرده زیبایی ها و قابلیت های درمانی آن است. سالانه در حدود ۴۰ هزار نفر به دیدن این دریاچه می آیند.

هارون نجفی زاده گزارش می‌دهد