پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

مهدویت

مهدویت به عنوان نظریه انتظار، از دل آموزه های اولیه دینی درآمده یا بنا به ضرورت تاریخی شکل گرفته است؟ مهدویت نظریه اسلام سیاسی است یا سنگ بنای جدایی دین از سیاست؟

از قرن دوم هجری، مهدویت بخشی جدایی ناپذیر از آموزه های اسلامی بوده است. مهدویت عنصری اساسی از هویت دینی شیعیان و یکی ازعوامل تداوم سنت عقیدتی آنان بوده و به آنها در مقابله با ناملایمات کمک کرده است. اما مهدویت زمینه اختلاف هم بوده، ازطرد و قتل مدعیان مهدویت تا مناقشات کلامی درباره معنی واقعی انتظارو بهترین راه یاری امام زمان. کنه نظریه مهدویت عبارت از این است که با ظهور امام زمان شکاف بین رهبری دنیوی و رهبری معنوی بشری از میان برداشته خواهد شد. اما در مورد اینکه تا آن زمان چه باید کرد اختلاف فراوان است. اختلافی که گاه به صحنه سیاست هم کشیده می شود و دستاویز حذف این یا آن جریان سیاسی می شود. نظریه مهدویت چگونه تدوین شد؟ برای پاسخ به چه نیازهایی؟

از مهمان های این هفته پرگار می پرسیم، کارکرد مهدویت در حفظ شیعه، شیعه ی گاه حاکم و گاه قربانی در تلاطم های سیاسی چه بوده است؟

در پنل اول عبدالعزیز ساشادینا استاد علوم دینی در دانشگاه تورنتو و نویسنده کتاب "اسلام آخر زمانی" و سعید امیر اجمند استاد علوم سیاسی در دانشگاه استونی بروک نیویورک به سوالات مخاطبان خود در پنل دوم، احسان مقدسی و شمیم پاکزاد پاسخ می دهند.