پخش این فایل در دستگاه شما پشتیبانی نمی شود.

پیشینه گروه اسلامگرای 'بوکوحرام' در نیجریه

پاپ بندیکت خواستار پایان خشونت در شمال شرقی نیجریه شده که یک صد نفر قربانی به جا گذاشته است. گودلاک جاناتان رئیس جمهوری نیجریه هم می‌گوید عوامل حمله دیروز را محاکمه خواهد کرد. گروه اسلامگرای «بوکوحرام» مسوولیت موج جدید حمله ها را پذیرفته است. این گروه از ۹ سال پیش فعالیت می کرده، اما در چندماه گذشته حمله هایش شدت گرفته است.

علیرضا فولادی گزارش می‌دهد